I. Sāls patērētāju zināšanai

 

Lai patērētājs zinātu, ka iegādātais produkts atbilst visiem kvalitātes standartiem un ir sertificēts. Jebkurai sāls paciņai, kas tiek nopirkta veikalā ir jāatbilst "Pārtikas preču marķēšanas noteikumiem.(LR MK noteikumi Nr.46. Rīgā 2000.gada 8.februārī) Mēs piedāvājam noteikumus, kuri ražotājiem jāievēro obligāti:

 

 • Preces marķējumam jābūt labi redzamā vietā uz iesaiņojuma vai attiecīgai pārtikas precei pievienotas etiķetes.
 • Pārtikas preces marķējumā sniegtā informācija nedrīkst maldināt par preces identitāti, īpašībām, sastāvu, daudzumu, derīguma termiņu, izcelšanās vietu vai ražošanas metodēm.
 • Pārtikas precei nedrīkst piedēvēt tādas īpašības vai ietekmi, kāda tai nepiemīt.
 • Pārtikas preces marķējumā sniegtajā informācijā pārtikas precei nedrīkst piedēvēt ārstnieciskas (dziednieciskas) īpašības.
 • Pārtikas preču marķējumā jānorāda šādā informācija:
 • pārtikas preces tirdzniecības nosaukums;
 • pārtikas preces (izņemot alkoholiskos dzērienus) sastāvdaļas;
 • noteiktu pārtikas preces sastāvdaļu vai sastāvdaļu grupu daudzums;
 • neto masa vai tilpums - fasētām pārtikas precēm;
 • pārtikas preces minimālais derīguma termiņš (tas attiecas uz sāli ar piedevām);
 • ražotāja vai importētāja nosaukums un adrese;
 • ziņas par pārtikas preces izcelšanās vietu;
 • detalizēta pārtikas preces lietošanas instrukcija.
 • Pārtikas preču derīguma termiņa norāde.
 • Attiecas tikai uz sāli ar piedevām piemēram:
 • sāls ar jodu;
 • sāls ar fluoru;
 • Pārtikas preces tirdzniecības nosaukums nevar aizstāt ar preču zīmi, firmas zīmi vai citu nosaukumu.

 

Minimālais derīguma termiņš ir datums, līdz kuram pārtikas prece saglabā savas specifiskās standartizētās īpašības, ja tiek ievērots uzglabāšanas režīms. Pārtikas preču marķējumā ir derīguma termiņa norāde, kuru sāk ar vārdiem "Ieteicams līdz …" ja tiek norādīts datums, vai "Ieteicams līdz … beigām", vai norāda datumu vai atsauci uz vietu, kur marķējumā ir norādīts datums.

Pārtikas preces minimālajā derīguma termiņā hronoloģiskā secībā un nekodētā veidā norāda datumu, mēnesi, gadu.

Minimālo un galīgo derīguma termiņu var nenorādīt: vārāmajam sālim.

Pēc 2001.g. 01. jūlija Latvijā realizētajām precēm ir jābūt marķētām atbilstoši šiem noteikumiem. Spēkā neesoši ir MK. 1997g. 07.oktobra noteikumi.

Uz sāli attiecas arī pārtikas aprites uzraudzības likums.

13. pants (1.) marķējumā sniegtā informācija, kā arī reklāma nedrīkst būt maldinoša vai piedēvēt precēm īpašības, kuras tām nepiemīt.

 

 

II. Marķējuma atbilstība

 

Par marķējuma atbilstību patiesiem rādītājiem un fasējuma saturam ir atbildīgs pārtikas uzņēmums, kas pārtiku ražojis vai fasējis, vai arī pārtikas izplatītājs, ja viņš ir mainījis produkta orģinālo fasējumu, marķējumu vai uzlicis jaunu marķējumu.

 

 

III. Latvijā izplatāmā pārtika

 

Latvijā izplatāmajai pārtikai jābūt marķētai saskaņā ar MK noteikumiem.

 

 

IV. Izplatīšanai nederīga pārtika:

 

 • tā neatbilst obligātajām nekaitīguma prasībām;
 • tai ir izbeidzies derīguma termiņš;
 • tā nav marķēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • pārbaudē, pamatojoties uz pierādījumiem, ir konstatēta tās bojāšanās, kā arī organoleptisko, ar cilvēku maņu orgāniem uztveramo pārtikas īpašību pasliktināšanās;
 • tā ir falsificēta un tiek maldināts patērētājs;
 • tai nav attiecīgu pavaddokumentu;
 • to paredz citi normatīvie akti.

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, tālr. 67 063 931, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2020.