KNZ WILD, Medījamiem dzīvniekiem, ar piedevām

Rupjais sāls "Pavāriņš"

KNZ Tradition Standard. Laizāmais sāls ar selēnu un jodu.

KNZ Laizāmā sāls turētājs

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, tālr. 67 063 931,

WhatsApp: 24 202 040, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2022.