Rupjais jūras galda sāls "Jūras Pavāriņš"

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 2-4mm, Pārtikas ražošanas sāls.

Pārtikas ražošanas sāls. Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 4-6mm

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 1-3mm, Pārtikas ražošanas sāls.

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 0.2-0.8mm, pārtikas ražošanas sāls

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, tālr. 67 063 931,

WhatsApp: 24 202 040, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2022.