SUPRASEL™ Nitrīta Sāls

"Suprasel Bacon curing" sāls. Speciāli pasūtams!

"Suprasel'" Medium sāls. Smalkais pārtikas ražošanas sāls.

"Suprasel'" smalkais pārtikas ražošanas sāls

Rupjais sāls "Pavāriņš"

Pārtikas smalkais sāls "Ekstra Poļesje". Smalkais pārtikas ražošanas sāls.

Rupjais pārtikas sāls. Akmensāls. (1 malums)

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, tālr. 67 063 931,

WhatsApp: 24 202 040, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2022.